INGYENES KÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK

A képzés címe:

Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására 9-10. és 11.12. taneszközök használata

ingyenes akkreditált képzés pedagógusoknak

várólistára lehet jelentkezni

A képzést legközelebb, terveink szerint, 2022. augusztusban indítjuk. Kérem, figyelje a honlapot, itt lehet majd jelentkezni a nyár folyamán.

Kedves Kolléga!

Mint ahogy bizonyára Ön is értesült róla, a 9-10. és a 11-12. évfolyamos tanulók számára a fenntarthatóság témakörében taneszközcsomag készült, mely egy kerettantervből, egy Zöld Föld című tankönyvből és munkafüzetből, valamint a pedagógusoknak szóló módszertani segédanyagból áll. A fenti kiadványok és dokumentumok az alábbi linken vagy az OH honlapján érhetők el:

https://kbka.org/tankonyv/

A fenntarthatóság tantárgyként vezethető be a gimnáziumok 9-10. és a 11-12. évfolyamán, de tartalmában és módszereiben alkalmas a komplex természettudományi ismeretek kiegészítésére, az osztályfőnöki órákon vagy szakkörökön való feldolgozásra is.

A cél elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. Kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez 

A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a diákok mindennapi tapasztalataihoz, miközben ezekből kiindulva mutatnak rá a globális problémákra. A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni.

A tantárgyat 9-10. osztályban bármely szakos,11-12. osztályban azonban csak valamilyen természetismeret végzettségű pedagógus taníthatja.

Ehhez kíván segítséget nyújtani az Alapértékek Közhasznú KFT. által akkreditált továbbképzés, melyet a FÜPI Kft szervez.

A képzés időtartama és formája: 30 óra

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

Az óravázlat (1,5) elkészítése, az óra megtartása, egy minimum 4 órás tematikus terv elkészítése, melynek része lehet a megtartott óra.

Kamerával való részvétel az online kontakt napokon, max. 2 óra hiányzás a megengedett.

A képzés ingyenes, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával valósul meg.

 

Jelentkezés várólistára:

9-10. osztály jelentkezés

https://forms.gle/WKfZc1Ek3fLYnQrC9

11-12. osztály

https://forms.gle/pC7scNyFEvWG16rF8

 

Várjuk szeretettel:

Juhász Ildikó

FÜPI KFT ügyvezető igazgató