INGYENES KÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK

A képzés címe:

Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására

ingyenes képzés pedagógusoknak

online formában

Szeretettel hívjuk és várjuk képzésünnkre!

Kedves Kolléga!

Mint ahogy bizonyára Ön is értesült róla, a 9-10. évfolyamos tanulók számára a fenntarthatóság témakörében taneszközcsomag készült, mely egy kerettantervből, egy Zöld Föld című tankönyvből és munkafüzetből, valamint a pedagógusoknak szóló módszertani segédanyagból áll. A fenti kiadványok és dokumentumok az alábbi linken vagy az OH honlapján érhetők el:

https://kbka.org/tankonyv/

A fenntarthatóság tantárgyként vezethető be a gimnáziumok 9-10. évfolyamán, de tartalmában és módszereiben alkalmas a komplex természettudományi ismeretek kiegészítésére, az osztályfőnöki órákon vagy szakkörökön való feldolgozásra is.

A cél elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. Kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez 

A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a diákok mindennapi tapasztalataihoz, miközben ezekből kiindulva mutatnak rá a globális problémákra. A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni.

A tantárgyat bármely szakos pedagógus taníthatja, ám a témával való foglalkozás megfelelő felkészültséget igényel. Ehhez kíván segítséget nyújtani az Alapértékek Közhasznú KFT. által, a 172/8/2021 számú, akkreditált továbbképzés, melyet a FÜPI Kft szervez.

Szeretettel várjuk képzésünkre bármely iskolatípusból, bármely szakos kollégát, aki elkötelezett és nyitott ebben témában.

A képzés címe: Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására

A képzés időtartama és formája: 30 óra, folyamatba ágyazott tanulás, a járványügyi helyzetre tekintettel nem személyes, hanem online kontakt jelenlét.

  1. nap online találkozás (10.00-16.00 óráig)
  2. folyamat: Következő két hétben saját intézményben tanóra megtartása, megadott szempontok alapján.
  3. nap ismét online kontakt találkozás (10.00 –16.00 óráig)

A képzés célja: 

A továbbképzés elsődleges célja, hogy a pedagógusok a gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerjék a Zöld Föld csomag által képviselt, a fenntarthatóságra való felkészüléshez szükséges iskolai oktatási célokat, megközelítéseket, elsajátítsák a szemléletét és alkalmazni tudjanak javasolt módszereket.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

- 1 óravázlat, melyet megtartott publikálható formában

- 4 órás tematikus terv, mely tartalmazhatja a már megtartott órát is

 A képzés ingyenes, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával valósul meg.A képzést legközelebb 2022. januárjában indítjuk.

Várólistára az alábbi linken lehet jelentkezni:

https://forms.gle/nZaM2rsxgs62fXZ47

Várjuk szeretettel:

Juhász Ildikó

FÜPI KFT ügyvezető igazgató