INGYENES KÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK

A képzés címe:

Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására

ingyenes képzés pedagógusoknak

online formában

Szeretettel hívjuk és várjuk képzésünnkre!

Kedves Kolléga!

Mint ahogy bizonyára Ön is értesült róla, a 9-10. évfolyamos tanulók számára a fenntarthatóság témakörében taneszközcsomag készült, mely egy kerettantervből, egy Zöld Föld című tankönyvből és munkafüzetből, valamint a pedagógusoknak szóló módszertani segédanyagból áll. A fenti kiadványok és dokumentumok az alábbi linken vagy az OH honlapján érhetők el:

https://kbka.org/tankonyv/

A fenntarthatóság tantárgyként vezethető be a gimnáziumok 9-10. évfolyamán, de tartalmában és módszereiben alkalmas a komplex természettudományi ismeretek kiegészítésére, az osztályfőnöki órákon vagy szakkörökön való feldolgozásra is.

A cél elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. Kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez 

A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a diákok mindennapi tapasztalataihoz, miközben ezekből kiindulva mutatnak rá a globális problémákra. A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni.

A tantárgyat bármely szakos pedagógus taníthatja, ám a témával való foglalkozás megfelelő felkészültséget igényel. Ehhez kíván segítséget nyújtani az Alapértékek Közhasznú KFT. által, a 172/8/2021 számú, akkreditált továbbképzés, melyet a FÜPI Kft szervez.

Szeretettel várjuk képzésünkre bármely iskolatípusból, bármely szakos kollégát, aki elkötelezett és nyitott ebben témában.

A képzés címe: Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására

A képzés időtartama és formája: 30 óra, folyamatba ágyazott tanulás, a járványügyi helyzetre tekintettel nem személyes, hanem online kontakt jelenlét.

  1. nap online találkozás (10.00-16.00 óráig)
  2. folyamat: Következő két hétben saját intézményben tanóra megtartása, megadott szempontok alapján.
  3. nap ismét online kontakt találkozás (10.00 –16.00 óráig)

A képzés célja: 

A továbbképzés elsődleges célja, hogy a pedagógusok a gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerjék a Zöld Föld csomag által képviselt, a fenntarthatóságra való felkészüléshez szükséges iskolai oktatási célokat, megközelítéseket, elsajátítsák a szemléletét és alkalmazni tudjanak javasolt módszereket.

 A képzés ingyenes, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával valósul meg.

Ebben az évben 4 képzést indítunk. A járványügyi helyzetre tekintettel online szervezzük, a ZOOM rendszeren keresztül.

Jelentkezni a megfelelő képzési naphoz tartozó linken lehet. A csoportokat a jelentkezés sorrendjében töltjük fel. (Létszám: max.20 fő). Ha jelentkezését már nem tudjuk fogadni, azt azonnal jelezzük.

  1. Képzés

Időpontok: 2021. 10. 01. és 10. 15.

Jelentkezési határidő: 09.25.

Jelentkezés: https://forms.gle/6PyHPfRn7k13xCqR9

  1. Képzés

Időpontok: 2021. 10.22. és 11. 11.

Jelentkezési határidő: 10.15.

Jelentkezés: https://forms.gle/XDQota8WkfAvCta78

  1. Képzés

Időpont: 2021. 11. 12. és 11.26.

Jelentkezési határidő: 11.06.

Jelentkezés: https://forms.gle/3MrdGvJEMRUUjbsk8

  1. Képzés

Időpont: 2021. 11.19. és 12.03.

Jelentkezési határidő: 11. 12

Jelentkezés: https://forms.gle/ED8nki9sungeUXRG7

A jelentkezési lap kitöltése egyben elköteleződést jelent. A jelentkezési határidő utáni visszamondás elmulasztása nemcsak kellemetlen helyzetbe hozza a trénert, a támogatót, és azokat, akik várólistán vannak, hanem sajnos anyagi vonzata is van, a képzés díjának felét 25.000 Ft-ot be kell fizeti.

Köszönjük megértését és együttműködését.

Várjuk szeretettel:

Üdvözlettel: Juhász Ildikó, FÜPI KFT ügyvezető igazgató