Alkotó-fejlesztő meseterápia - Boldizsár Ildikó akkreditált képzése

Lehet jelentkezni várólistára!

Kedves Kolléga!

Boldizsár Ildikó 30 órás akkreditált képzésére az alábbi linken, várólistára lehet jelentkezni! A képzés időpontját még nem tudjuk. A képzésre a jelentkezés sorrendjében lehet bekerülni.

http://fupi.hu/jelentkezes/mese_alkoto_varolista/

 

A képzés helyszíne: Fügetlen Pedagóggiai Intézet

Cím: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 6.

A képzés díja: 50.000 Ft/fő

A kurzust ajánljuk mindazoknak a pedagógusoknak, akik szeretnék a népmesékben rejlő lehetőségeket munkájukban kiaknázni. Sajnos a népmesék egyre inkább kiszorulnak a gyerekek életéből, pedig a mese lélektani hatása (megnyugvás, középpontba rendeződés, feszültség- és szorongásoldás) és tudásközvetítő funkciója mellett a mesék alkalmasak egy közösség létrehozására, formálására és megtartására is. Ráadásul a mesék nagy előnye, hogy észrevétlenül tanítanak, azaz akadálytalanul juttatják az információkat a megfelelő helyekre. Ha mindezeket figyelembe vesszük, egyértelművé válik, hogy olyan preventív eszköz van a birtokunkban, amely rengeteg kapcsolódási zavart képes megelőzni, mégpedig úgy, hogy didaktikus eszközök és szándékok nélkül segíti és fejleszti például:

-           az olvasási készséget és a szövegértési képességet

-           az önálló tanulás képességét

-           az érzelmi intelligenciát

-           a képzeletet és a fantáziát

-           a belső és külső világokban való eligazodást

-           az erkölcsi értékrend megszilárdítását

-           a női és férfi szerepek tisztázását

-           az élet és halál kérdéseivel való bátor szembenézést.

Mindezeken kívül a mesék az életkori sajátosságoknak megfelelő hatást is kifejtenek, ezért nagy jelentősége van annak is, hogy kinek, mikor, mit és hogyan mesélünk. A kurzuson ezekre a kérdésekre is választ kapnak a résztvevők. 

A kurzus 6 tematikai egysége: A mesék szerepe a köznevelésben; Alapismeretek a meséről – A mesetípusok rendszere; A mesék lélektani hatásai. A mese mint prevenciós eszköz és összerendező erő; A képzelet és a fantázia fejlesztése; A mesemondás hatása a gondolkodásra, érzelmekre és viselkedésre; Összegzés.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: minimális részvétel az összóraszám 100 százaléka, valamint záró dolgozat készítése (alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozások tervezése).

A képzés záró dolgozattal zárul: óraterv készítése két különböző óratípusra, vagy foglalkozási terv szabadidős foglalkozásra/ fejlesztő foglalkozásra.Terjedelme a az óra vagy fogalakozástervtől függően, nyomtatott formában, 1-10 oldalig.

A foglalkozási tervnek tartalmaznia kell, hogy miért az adott mesét választotta a pedagógus a megjelölt cél eléréséhez, s milyen eszközöket választott a mese feldolgozásához. 

A képzés elvégzése nem ad jogosítványt meseterápia képzés tartására, kizárólag az ott tanult módszerek alkalmazására!!!!!

Az értékelés szempontjai: 

1. A pedagógiai célhoz megfelelő mese kiválasztása

2. A képzésen tanultak alkalmazása a foglalkozás/óraterv elkészítésében;

3. A választott mese mennyire fedi le a foglalkozás- vagy óratervben rögzített 

    pedagógiai cél eléréséhez szükséges tartalmakat (mese és cél harmóniája); 

4. Kiegészítő alkotó-fejlesztő (mondókák, népdalok, kézműves tevékenységek) 

    alkalmazása.

Visszajelzések az előző képzésekről:

1. „Örömmel csinálom azóta is a gyerekekkel a meseterápiás foglalkozásokat, és nagyon érdekes dolgokat tapasztalok, olyanokat, amikre nem is gondoltam volna. Tényleg beváltak a kezdő rítusok, mondókák, a testtudatosítás, a fantázia játékok. Jó érzés, tudatosabban mesélni a gyerekeknek. Örülök, hogy részt vehettem a tanfolyamon!”

2. Szeretném megköszönni, hogy részt vehettem a tanfolyamon. Nagyon élveztem minden percét. Az első alkotó-fejlesztő meseterápiás csoportom az óvodában volt. Nagy élmény volt számomra,és a gyerekek is élvezték. Hihetetlen dolgokat hozott elő belőlük. Szeretném ezt rendszeresen csinálni.”

3. „Nagyon szépen köszönöm Neked a módszeredet, a tanítást, a lehetőséget, hogy megújulhatok a munkámban. Nagy élményt adott az eddigi 3 mese-foglalkozás mind nekem, mind a gyerekeknek. A legeslegjobb az egészben az a hatás, az a nyugalom, ami a mesemondáskor létrejön, és a gyerekek csillogó szeme, örömteli arca, és nem utolsósorban az a nyugalom, ami engem is megszáll ilyenkor!”

4. Azóta már több alkalommal is meséltem,és tudom, hogy valahogy így szeretném ezek után ezt csinálni, ahogy tőled tanultam, és megtapasztaltam. A gyerkőcök visszajelzései nagyon jók. A saját fiamnál is alkalmazom a tanultakat, szorongó, régebben mutista gyerek volt, iskolába megy ősszel, és kicsit újra jelentkeztek a régebbi problémák. Tegnap a pszichológusa elmondta, hogy nem tudja mi változott meg nála, de gyakorlatilag minden, mert nagyon sokat mesél, felszabadultabb, ismét sokat rajzol, sokkal közlékenyebb.”

5. Mellékelten küldöm a vizsga tervezetet, hozzá a választott mesét is és még egy mesét, amit ovisaim szülei számára írtam, mert a három napos tanfolyam alatt Mónit és engem kolleginák helyettesítettek, és ez a szülőket jobban megviselte, mint a gyerekeket. Nem értették, hogy miért kellett elmennünk mindkettőnknek. Így hát megmagyaráztam nekik ezzel a mesével, amit részben egyik kedvenc mesém, Bagossy László Sötétben Látó Tündér című meséje, más részben pedig a tanfolyam csodálatos három napja ihletett. A képzés végére értettem meg igazán, hogy miért jelentett nekem olyan sokat az előbb említett mese.

A kíváncsi óvó nénik (Bodáné Csillik Böbe meséje)

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon két óvó néni. Ez a két óvó néni olyan kíváncsi volt, hogy egy napon felkerekedett, és elindult vándorútra.

Jártak már sok-sok úton, jártak az Óperenciás tengeren innen és túl, jártak az Üveghegy tetején, jártak ott is, ahol a kis kurta farkú malac túr, de egy helyen még sosem jártak: nem jártak ott, ahol a madár sem jár. Elhatározta hát ez a két kíváncsi óvó néni, hogy megkeresi ezt a birodalmat. Kérdezték itt is, kérdezték ott is, hogy hol lehet az a hely, mígnem egyszer egy madarat hallottak énekelni. Ez a madár olyan szépen énekelt, hogy a két kíváncsi óvó néni csak hallgatta, hallgatta. Egészen addig hallgatta, amíg a madár arról nem kezdett énekelni, hogy van valahol messze, igen messze egy ország, a Napnak Birodalma, ahova még a madár sem merészkedik. No, hát ott lakik a Napnak Öreganyja, aki nem más, mint a Sötétben Látó Tündér.

Ekkor a két kíváncsi óvó néni egymásra nézett, és elhatározta, hogy addig nem lehet nyugalma, amíg ezt a Tündért fel nem keresi, és meg nem tanulja tőle a Sötétben látás tudományát. Elindult ekkor a két kíváncsi óvó néni, ment, ment éjjel és nappal, hegyen és völgyön által, amikor aztán nagy sokára megérkezett a Napnak udvarába. Ott elébük toppant egy vénséges-vén anyóka.

  • Adjon isten, öreganyám! – köszöntötte a két kíváncsi óvó néni a vénséges-vén anyókát.
  • Fogadj isten, édes lányaim! Mi járatban itt, ahol a madár sem jár?
  • Eljöttünk megkeresni a Sötétben Látás képességét.
  • No, ha azért jöttetek, akkor jó helyen jártok, mert bizony én vagyok a Sötétben Látó Tündér. Megtanítalak benneteket a tudományomra, de csak egy feltétellel. Meg kell ígérnetek, hogy amikor visszatértek az emberek birodalmába, nem tartjátok meg magatoknak a sok-sok kincset, amit tőlem kaptatok, hanem szétosztjátok azt mindenkinek, aki kér belőle!

Így történt, hogy a Sötétben Látó Tündér megtanította a két kíváncsi óvó nénit a Sötétben Látás tudományára. Harmadik napon útnak indította őket, tarisznyájukat megrakta kincsekkel, és végül még segítőt is adott melléjük.

  • Itt ez a két gebe ló. Etessétek őket szívetek tüzének parazsával, és Táltos Paripákká változnak. Ezek a Táltos Paripák oda röpítenek benneteket, ahová csak akarjátok.
  • Isten áldjon jóságodért Sötétben Látó Tündér! Minden úgy lesz, ahogy kérted tőlünk.

Akkor aztán a két kíváncsi óvó néni felpattant a Táltosok hátára, és egy szempillantás alatt hazarepült. Így volt, mese volt, minden szava igaz volt.