Az intézetről

 

1./ Az intézmény neve:                    „Független Pedagógiai Intézet” Pedagógiai Szakmai   Szolgáltató Intézmény

1.1      Az intézmény rövid neve: FÜPI

1.2. Az intézmény székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 9.

1.3. Az intézmény telephelye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6.

2./ Az intézmény, alapítója: Magyar Alapítványi, Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete

2.1. Az alapító székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 9.

2.2. Az intézmény fenntartójának és működtetőjének neve: Magyar Alapítványi, Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete

2.3. Az intézmény fenntartójának és működtetőjének székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 9.

3./ Az intézmény működési területe: országos

4./ Az intézmény jogállása: jogi személy

5./ Az intézmény felügyelete:

1. Az általános szakmai és törvényességi felügyeletet a fenntartó elnöksége gyakorolja.

2. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Budapest Főváros Kormányhivatala  látja el.

 6./ Az intézmény típusa: Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmény;

óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium iskolatípusokra kiterjedően

7./ Az intézmény OM azonosítója, nyilvántartásbavételi lajstrom száma, ügyiratszáma:

7.1 OM azonosító 200287

7.2 Nyilvántartásbavételi lajstrom-, ügyiratszám: 363 lt. sz. 14-1375/3/2001

7.3. A nyilvántartásba vétel dátuma: 2001. november 20.

8./ Az intézmény alapításának kelte: 2001. június 30.

8.1. Az intézményt létesítő alapító okirat kelte: 2001. június 30.

 9./Számlaszám: OTP 11703006-20036074

10./FAT Akk.sz.: AL1094

11. / Adószám: 18105265-2-41

A Független Pedagógiai Intézet tanácsadással, szakértői munkával, pályázatsegítő szolgáltatásokkal, akkreditált továbbképzésekkel, kiadványokkal segíti a pedagógusok munkáját.

A Független Pedagógiai Intézet elmúlt években megszerzett tapasztalatai a képzéseiben részt vevő pedagógusok és az intézet működését segítő szakértők tudására épít.

Az intézmény alaptevékenysége a székhelyfeladatellátó helyen, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. u) pontjában foglalt pedagógiai-szakmai szolgáltatás, melyen belül az ugyanezen jogszabály 19. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti

a) pedagógiai értékelés, b) szaktanácsadás, c) pedagógiai tájékoztatás, d) tanügy-igazgatási szolgáltatás tevékenység folyik.

Az intézmény alaptevékenysége a telephely feladatellátó helyen, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. u) pontjában foglalt pedagógiai-szakmai szolgáltatás, melyen belül az ugyanezen jogszabály 19. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti

e) pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, g) tanulótájékoztató, h) tanácsadó szolgálat tevékenység folyik.

 Pályázatsegítő szolgáltatások : A pályázat kiválasztásában tanácsadás, pályázatírás, nyertes pályázat vagy egyéb szakmai terv megvalósításának segítése, projektek menedzselése .

Akkreditált továbbképzéseink:  Képzéseink megtalálhatók az akkreditált képzések pont alatt.

Szolgáltatások magánszemélyeknek: Szupervízió, Vezetői coaching, Egészség- és életvezetési coaching

Minőségpolitika

A Független Pedagógiai Intézet (FÜPI) célja: hogy a szolgáltatást génybe vevők és más együttműködő partnerek, elégedettek legyenek. Az Intézet munkájának, szolgáltatásainak minőségét folyamatos fejlessze. A képzések fejlesztési stratégiáját az oktatás és a pedagóguskörnyezet igényei határozzák meg. Képzések tartalma a naprakész, kutatásokra alapuló tudás, módszertana a korszerű oktatási eszközök, oktatási módszerek, technikák használatára épül. Tevékenysége során elkötelezettségét fejezi ki az intézményi akkreditációval kapcsolatos és az ISO 9001 szabvány követelményeinek betartására.

A fentiek megvalósítása érdekében a FÜPI vezetése a következő elveket fogalmazta meg:

ð       Munkánk során alapvetőnek tekintjük a megbízható, pontos, gazdaságos, hatékony és környezetbarát munkavégzést.

ð       Szolgáltatásaink minőségét

o       a képzésben résztvevők és a partnerek igényeinek megfelelően alakítjuk,

o       a képzésben résztvevők és a partnerek visszajelzései alapján fejlesztjük,

o       a szükséges erőforrások biztosításával, a munkavégzés vezetői ellenőrzésével biztosítjuk.

ð       Intézetünk munkatársai akkor végeznek jó munkát, amikor a képzésben résztvevők és az együttműködő partnerek, szolgáltatásainkkal elégedettek.

ð       A szolgáltatásainkhoz hatékony munkaeszközöket, módszereket, technikákat alkalmazunk, a környezettudatosság betartása mellett.

ð       Folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerünket.